اس ام اس عاشقانه

نه بلبل خواهد ز بوستان ها جدائی / نه گل دارد خیال بی وفائی


ولیکن چرخش چرخ ستمگر / زند بر هم رسوم آشنائی . . .


.....................................................


دفتر بغض مرا باز کنید که دلگیرم / حدیث غم مرا بخوانید که از گریه سرازیرم . . .


.....................................................


دوست دارم دوستم تو باشی / مریض باشم پرستارم تو باشی !


.....................................................


زندگی اگر هزار بار دیگر بود ...


بار دیگر تو ، بار دیگر تو ، بار دیگر تو . . .


.....................................................


بگذار بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران


هر کس درد جدائی چشیده باشد / داند که سخت باشد قطع امیدواران . . .


.....................................................


 سایه ها محصول پشت کردن دیوار ها به آفتابند ، گستاخی دیوارها


را تقلید نکنیم تا آفتابی بمانیم . . .


.....................................................


تا کجای قصه باید ز دلتنگی نوشت ؟ / تا به کی بازیچه بودن توی دست سرنوشت


تا به کی با ضربه های درد باید رام شد / یا فقط با گریه های بی قرار آرام شد


بهر دیدار محبت تا به کی در انتظار / خسته از این زندگی با غصه های بی شمار . . .


.....................................................


امشب شب آخریه که مزاحم دلت شدم / خورشید فردا مال تو ببخش که عاشقت شدم . . .


.....................................................


بر درت میآمدم هر شب مرا وا میزدی / گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی


دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر / کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی . . .

/ 2 نظر / 18 بازدید
008

به وبلاگ ما هم یه سری بزنید خوشحال مشیم لینکم کنید

دوست

[گل]