کجایی کودکی

کاش همیشه کودک میماندم

وتنها نگرانیم

قهر کردن عروسکم بود

کاش...

جداییها و فاصله ها

به اندازه ی گریه ی کودکانه کوتاه بود

کاش...

زندگی مثل بازی با اسباب بازی ها شیرین بود

کاش ترس و تنهایی

به اندازه ی حبص شدن در اتاق

به خاطره یه شیطنت کودکانه بود

کاش...

همیشه کودک میماندم...

 

                      

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرهاد

پیامت شاعرانه صادقانه ودلنشین بود چون از دل برامده بود