خرد کردن اعصاب معلم ها

تا معلمش کی باشه :
اگه پرت باشه می شه براش شاخ کشید پشت صنلدلیش تا وقتی می شینه....
اگه معلم پرورشی باشه(ماله خودمون)می شه کاریکاتورشو بکشی و دست به دست بگردونی البته من اینو توی مدارس دخترونه پیشنهاد نمی کنم چون هم مامان هم بابا و هم غیره رو خبر می کنن 3 روز اخراجی...و تازه مدیر بهت می گه از فک و فامیل دانمارکیایی (تنها حسنش همینهکه خارجی می شی!)
توجه:اینا تجارب شخصی بنده است!
می تونید ته کلاس بشینید و آواز ملایمی رو زمزمه کنین.........
می تونید بچه مثبت باشین و هیچ کاری نکنین!!!

 

البته این کارا رو توصیه نمی کنم چون اول آخریش باید از معلمت نمره بگیری یول

/ 1 نظر / 30 بازدید
زهرا!

______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&________&&& ______________________________&&&&&&&