اس ام اس فلسفی و زیبا 2

 

چه مردمان پستی هستند کسانی که به خاطر جلب توجه دیگران

خود را هم عقیده و هم فکر آنها نشان میدهند . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

همیشه آغاز راه دشوار است ، عقاب در آغاز پر کشیدن ، پر میریزد

ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

تو بارانی و من باران پرستم

تو دریایی، من امواج تو هستم

اگر روزی بپرسی باز گویم:

تو من هستی و من نقش تو هستم

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

سلام، کجائی؟

من تصادف کردم، حالم اصلا خوب نیست…

آخه خوردم به مرامت چپ کردم!

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

دریا هر چه دور می شود، ساحل باز هم کنار دریا می ماند.

ساحلتم دریای من!

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

کدومو دوست دارى برات بفرستم؟

قل(ب)م

ر(و)حم

ج(س)مم

یاحروف داخل پرانتز؟

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

آدما از جنس برگند. گاهی سبزند، گاهی پائیزن و زردند. زمستون دیده نمی شن. تابستون سایبون سبزند. آدما خیلی قشنگن. حیف که هر لحظه یه رنگند…

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

اتل متل یه ماهی، فدات بشم الهی

برات پیام نوشتم، نگی دوستت نداشتم

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی، یاد کن از قلب بی تابی که هردم یاد توست.

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمیگیری ، آرزوی دیگران است . . . ؟

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی و دست دعا

به درگاه خداوند برداری . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن

و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

با طلوع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی و مهربان باش و دوست بدار ، شاید فردایی نباشد . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم تا نشکنیم بال های دوستیمان را . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

ای بشر ، از چه گمان کردی که دنیا مال توست / ور نپنداری که هر ساعت عجل دنبال توست

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

عفو و بخشیدن دیگران آسان است . طلب عفو کردن مشکل است . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

قلاب ها علامت کدامین سوالند که ماهیان اینگونه جوابشان میشوند . . . ؟

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی ابلهان درست می گویند . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست

/ 0 نظر / 7 بازدید