خاک

رقص خاک

 

سرنوشت من نیز آن است

که خاک شوم

در دست باد

یا در دامان آب

از این سوی به آن سوی

ولی ذره های دل من

خاک وجود من

همچنان عشق تو را

زنده نگه خواهد داشت

و در هر صبحگاهان

با هر حرکت نسیم

به رقص می آیم

و دوست داشتن را

به یاد مردمان خواهد آورد

/ 0 نظر / 7 بازدید