/ 2 نظر / 15 بازدید
حسن

سلام بر شما دوست خوبم اي روح محجب كه به قم قايمه اي يادآور زهد و عفت فاطمه اي معصومه اي و خواهر محبوب رضا او عالم اهلبيت و تو عالمه اي ميلاد مسعود دو گل باغ موسي بن جعفر ، دو ولي نعمت حقيقي ما ايرانيان بر شما مبارك باد. با فقر چیست اپم[گل][گل][گل]

سحر

سلام عزیزم خوبی جرا نمی خبری اپی یدونه باشی عزیزم[دست][خداحافظ]