در ازدحام ناگزیر واژه ها

 

امام علی علیه السلام

نامت

کلیدی است به صبح

بی شک

هیچ پنجره ای بی شک
هوای تازه ای به ارمغان ندارد؛

 

مگر گشودنی به تو...

                      خروش رودها

                                    آواز نام توست،

                                           در بیکرانه نگاه ها،

                                                                     و آسمان

                                                                                  یاد تو را زمزمه می کند،

 

در شگفتم آه!

                     نذر ناد علی چه می کند با زخم

                     چه می کند با قفل!

                                                و تو چه می کنی در سجده گاه

                                                                           گاه که می رقصد زخم...

در شگفتم!

               از سکوت ساده نخلستان

                                           و غربت چاه.

آه!

ماه واقعیت عریانی است،

                             بی پرده

                             وقتی تو

                                         سکوت می کنی

                                                               کدام واژه

                                                               کدام حس

                                                                              نور را

                                                                                    آن گونه که تویی

                                                                                                            منتشر می کند؟

و نور، تویی

         و فردا، درخت

                    قیام عاشقانهای است،

                                       بر فراز دستهای زمین؛

                                                           در رویش سرخ ذوالفقارها

 

 

نرگس ریگی نژاد

/ 1 نظر / 18 بازدید
؟؟؟

لا فتی الا علی لا سیف ال ذوالفقار