سلام

خوبید؟!
منم نویسنده اینجامااا!

/ 5 نظر / 11 بازدید
حسن

سلام بر شما دوست گرامی زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میكنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میكنیم ؟ اگر مر گ است چرا زندگی می كنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگه عشق نیست چرا عاشقیم( دکتر شریعتی) موفق باشید والتماس دعاااااااا[گل][گل][گل]

حسن(هاریکا)

سلام مریم جون بله تو هم نویسنده اینجایی ولی مطلب نمیزاری چرا؟

؟؟؟

بشه قبول

؟؟؟

باشه قبول

؟؟؟

باشه قبول