طبیعت زنها

سولفات بنز آخرین مدل،(اگه نشد ماکسیما جواب میده)و نیترات ویلا را مخلوط کرده و به عنوان مهریه دو کاخ سکه و طلا،کلرید خواهش به عنوان شیربها،از مخلوط این مواد گاز ناز و عشوه متصاعد میشود سپس زن در خانه رسوب میکند.بعضی از دانشمندان و متفکران غرب معتقدند چنانچه از مقداری عصاره چرب زبانی در این عمل استفاده شود نتیجه کار بهتر خواهد شد.

اصلا بی خیال زن ارزش این همه اسراف مواد رو نداره

خواص فیزیکی:

بسیار شکننده است،به سرعت تحت تأثیر قرار میگیرد و هر گاه اسید خشونت به کار آید مقداری از آن به صورت بیکربنات اشک جاری میشود.

خواص شیمیایی:                                                                                                  

بر خورد این ترکیب ناخالص بوده و همراه سیلیکات است که همراه آن خرده شیشه یافت میشود.

برای خالص شدن آن کافی است آن را با نیترات کتک و سولفات غصب ترکیب کرده که از این عمل محلول گاز فریاد که غلضت آن برای ماده ی اولیه است متصاعد شده و ترکیب به حالت رسوب کف اتاق ته نشین میشود،سپس اگر به آن مقداری کلرید محبت افزوده شود به حالت اولیه خود باز میگردد و مقداری گرما آزاد میشود.

/ 0 نظر / 5 بازدید