هفت سین ایرانی

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سبزه: تولد دوباره ، حیات نو و سبز بودن

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سمنو: ثروت و فراوانی و وفور

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سنجد: عشق

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سیر: دارو و درمان و بعنوان ماده ای گندزاد می باشد

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سیب: زیبایی و سلامت

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سماق: رنگ طلوع آفتاب

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سرکه قرمز : سن و صبر و عقل

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سنبل: آمدن بهار و نشان دهنده زیبائی

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  سکه زرد : ثروت

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  همچنین برسرسفره هفت سین شمع هایی روشن دربرابر آینه قرارمی دهند که نشان دهنده آینده ای روشن است .

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  تخم مرغ رنگ شده نیز نشانه باروری است .

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  آینه نیز نمادی از خلقت است .

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  ماهی قرمز نشانه زندگی است

سایت رسمی نوروز 89 | www.9rooz.i  از دیگر چیزهایی که بر سر سفره‌‌ی ایرانیان بوده نان به نماد فراوانی،شیر تازه به نشان غذای نوزادی که تازه متولد شده و شمعدان که شمع‌ها را به احترام آتش روشن می‌کردند می‌توان نام برد.

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
مرد تنها

شاید نشود به گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت $_______________________________$$$$ ____________________________$$$$$$ __________________________$$$$$$$ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$$$$$$$$$$$$ _________________$$$$$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$ ______________$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$ ____________$$$$$$$ ___________$$$$$$$ ___________$$$$$$ __________$$$$$$ __________$$$$$ _________$$$$$ _________$$$$ ________$$$$ ________$$$$ ________$$$ ________$$$ _________$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _________$$$$ __________$$$ ___________